Close
יצירת הזמנה

  • he
  • en
ליצירת קשר חייגו עכשיו: 053-4208887

תקנון אתר

תקנון – תנאי שימוש

תקנון שימוש באתר https://periyos.com עבור קבלת שירות/קורס ורכישות מתוך האתר

 

האתר אליו הגעתם https://hillusha-beauty.com/ (להלן “האתר”) מופעל ומנוהל על ידי הילושה ביוטי

מטרת האתר היא לספק שירות נוח של רכישת מוצרים, קורסים ושירותים בתחום היופי. הרכישה מתבצעת בצורה אינטרנטית ו/או טלפונית תוך שמירה על אבטחת מידע ופרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר (להלן “המשתמש/ים” או “הלקוח/ות).

תקנון זה תקף לשימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר כמו טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים טאבלטים וכו’)

אנו נעשה כפי יכולתנו על מנת לספק חוויה נעימה והוגנת לקהל הלקוחות שלנו. על מנת להשתמש באתר זה או לרכוש באתר יש להסכים לכל סעיפי תקנון זה, במידה ואינכם מסכימים לאחד הסעיפים לא תוכלו להמשיך להשתמש באתר או לרכוש מהמוצרים בו. תקנון זה נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.

 

  1. כללי

1.1 המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ומסוגל לנקוט בצעדים משפטיים מחייבים, קטינים (מתחת לגיל 18) או משתמשים שאין להם כשירות לנקוט בצעדים משפטיים מחייבים ללא אישור האפוטרופוסים (להלן “האפוטרופוסים”) חייבים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים לפני השימוש באתר זה ולאחר כי הוריהם או האפוטרופוסים קראו והסכימו לסעיפי תקנון זה ואישרו את המשך השימוש באתר. 

2.1 לחברה הזכות לשנות את סעיפי התקנון לפי שיקול דעתה ובאחריות המשתמש לקרוא את סעיפי התקנון במועד הרכישה שלו.

 

  1. תנאי רכישת קורסים, מוצרים ושירות

1.2 ידוע למשתמש כי הוא יוכל לרכוש באתר זה מוצרים בתנאי שבבעלותו כרטיס אשראי תקף ותקין, העברה בנקאית או ביט. אלא אם כן סוכם תשלום במזומן. תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט ומספר טלפון תקין בו הוא זמין.

2.2 הוראות חשובות בטרם ביצוע הזמנת קורסים:

3.2 אנו מספקים קורסים והדרכות, לימוד טכניקה ואין לנו שום אחריות בהמשך לעבודתה של התלמידה בהמשך.

4.2 בביצוע הזמנה באתר זה הינך מאשר כי ידוע לך שרכישת קורסים, שירות או מוצרים הינה באחריותך הבלעדית ואיננו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם מכך כמו כן החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא לך ו/או לאנשים אחרים (צד ג’) ו/או לרכוש, שעלול להיגרם, לרבות כל נזק שעלול להיגרם בגין תאונות ביתיות 

5.2 הזמנות קורסים פרונטאליים ניתן לבטל עד שבוע לפני מועד הקורס בעלות דמי ביטול של 10% וזאת בתנאי שלא נמסר לידיכם מידע מקצועי. הזמנות של קורסים אונליין לא ניתן לבטל כלל לאחר קבלת הקישור לקורס ולא ינתן החזר כספי.

6.2 בנוסף, הנך מאשר כי הילושה תהיה רשאית להסתמך באופן מלא על הנתונים שהזנת, ושאתה מבין ומסכים לכך שלא תוטל כל אחריות על החברה. 

9.2 להילושה נשמרת הזכות לא לאשר עסקה או לבטל עסקה לפי שיקול דעתה.

 

 

 

  1. ביטול עסקה והחזרות מוצרים.

1.3 משתמש אשר ביצע הזמנת מוצרים או קורסים פרונטליים בלבד יוכל לבטל אותה ללא עלות עד למחרת של יום הזמנתו ב8 בבוקר שעון ישראל, על ידי פנייה להילושה דרך לשונית “צור קשר” באתר, או בווטצאפ 053-4208887 בזמן הפנייה יש לציין פרטים מלאים של הלקוח ושל העסקה 

2.3 אין החזרה של מוצרים לאחר פתיחתם 

3.3 מוצרי אופטיקה – לא ניתן להחזיר

4.3 במקרה וניתן זיכוי על ידי החברה למשתמש יראה המשתמש את הכסף תוך 14 יום בהעברה בנקאית 

 

  1. שימוש באתר האינטרנט

1.4 לחברה הזכות להפסיק או להקפיא את פעילות האתר על פי שיקול דעתה בכל עת.

2.4 לחברה הזכות למנוע ממשתמש גישה לאתר וזאת אם מעריכה החברה כי המשתמש מסכן את תקינות האתר, את החברה או את המשתמשים.

3.4 לא יעשה המשתמש שימוש בתכני האתר לצרכים מסחריים שלא במסגרת החברה ובאישור החברה בכתב.

4.4 כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני באתר, בתמונות, במידע, בתכנים הכלולים באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, אלמנטים גרפיים, צליל, סימני מסחר, שייכים באופן בלעדי להילושה או לצדדים שלישיים שהקנו לחברה את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות, למעט אם הדבר הותר במפורש על ידי החברה.

5.4 חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת החברה, מראש ובכתב.  

6.4 אין לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

7.4 מודגש בזאת, כי על-אף שהחברה נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין  באפשרותה של החברה להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר או כי לא יחולו שגיאות ו/או תקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. החברה אינה מתחייבת לכך שלא תבוצע פריצה בלתי מורשית למחשבי או שרתי החברה ו/או למחשביהם של המשתמשים. ככל שתבוצע פריצה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, וייעשה בו שימוש כלשהו, לא תישא החברה בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. 

8.4 כמו כן, על אף שהחברה נוקטת בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף, החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים או לתוכנות, חומרות, קווי התקשורת שישמשו אותם וכיוצא באלו. החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כל תקלה, הפרעה, הפסקה או נזק כאמור, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך.

9.4 ידוע למשתמש כי למרות המאמצים של הילושה להציג תמונות המציגות באופן מדוייק את המוצרים יתכן כי במציאות הצבעים עלולים להיראות לו שונה, לרבות זה תלוי בתנאי התאורה.

  1. פרטיות

1.5 החברה עושה כמיטב יכולתה לשמור על פרטיות המשתמשים ולאבטח את המידע אותו מזינים המשתמשים באתר, יש לעיין במדיניות הפרטיות בקישור כאן: קישור

 מדניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 

  1. ברירת דין ובוררות

1.6 הילושה לא תחשב כמי שהפרה את הוראות תנאי שימוש אלו היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע פעולה  כלשהי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של החברה. הודעות שתשלח החברה למשתמש בקשר עם השימוש באתר תשלחנה לכתובות שיזין המשתמש במהלך הרישום לאתר ו/או לכל כתובת אחרת שיעדכן המשתמש באמצעות האתר. החברה תהיה רשאית לשלוח כל הודעה באמצעות   דואר רגיל או דואר אלקטרוני, ויראו כל הודעה שתשלח כאמור כאילו התקבלה אצל המשתמש בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה, אם נשלחה בדואר רגיל, ואם נשלחה בדואר אלקטרוני – ביום בו נשלחה.

2.6 הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל בטריבונל “מושב הדין” על פי כלליו.

3.6 היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, נתונה הסמכות לבימ”ש מוסמך באזור הקריות בלבד, ויחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

 

 

דילוג לתוכן